Uzmanlık Alanları

Videotorakoskopik (Robotik) Cerrahi

Uzmanlık Alanları

Plevral Efüzyonlara Alternatif Tedavi Yöntemleri

Uzmanlık Alanları

Mediasten Tümör ve Kistlerinin Cerrahi Tedavisi

Uzmanlık Alanları

Kemoterapi Amaçlı Venöz Port Takılması