hrct-ipf-gorunumu-2

İnterstisyel Akciğer Hastalığı (Akciğer Sertleşmesi) Nedir?

  İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) genel olarak yaşlı erişkinlerde ortaya çıkan kronik, progresif, prognozu kötü, fibrotik bir interstisyel akciğer hastalığıdır. İPF gelişmesine neden olan kesin patofizyolojik mekanizmalar bilinmemekle birlikte, son yıllarda yapılan çalışmalarda patogenezine ilişkin bilgilerde; İPF’in sürekli tekrarlayan alveol epitel hasarı sonucu fibroblastlar ve miyofibroblastlarda farklılaşmaya yol açan aktivasyondan kaynaklandığı varsayılmaktadır. Farklılaşan miyofibroblastlar ve […]

DEVAMINI OKU
premier-reyno-hastaligi

Reyno Hastalığı (Raynaud Hastalığı)

Reyno Hastalığı nedir? Raynaud hastalığı RH ( yani reyno hastalığı), vücudun uç noktaları özellikle ekstremite uçlarını , kulak memesi ve dudakları etkileyen vazospastik  bir hastalıktır. Yaygın reyno hastalığının başlıca tetikleyici faktörleri soğuğa maruz kalma ve stres tir. Önemli bir özelliği kalıcı olmasıdır. RH epidemiyolojik tahminlere göre, genel popülasyonun yaklaşık %5’i ni etkiler ancak soğuk bölgelerde […]

DEVAMINI OKU
vats-nedir

Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi Ameliyatı (Vats) Nedir ?

Video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS) ameliyatı, küçük kesi yapılan minimal invaziv göğüs cerrahisi ameliyatıdır. Video yardımlı torakoskopik cerrahide (VATS), kaburgalar arasındaki küçük bir kesi (veya kesiler)den, ucunda kamera olan tüp şeklinde metal cihaz sokulur. Kamera sistemi, cerrahın göğsü açmak veya kaburgaları aralamak zorunda olmadan tüm göğüs boşluğunu görmesini sağlar. Cerrah daha sonra bir veya iki […]

DEVAMINI OKU
kayan-kaburga-sendromu

Kayan Kaburga Sendromu

Kayan kaburga sendromu (ağrılı kaburga sendromu), üst karın veya alt göğüs kafesindeki kaburga ve kaburganın kıkırdak bölgesinde mekanik bir ağrı nedenidir. Bu ağrılı sendrom, interkostal sinirlerin sıkışmasına yol açan kostal kıkırdak uçlarının subluksasyonundan kaynaklanır. Bu durum alt göğüs ve üst karın bölgesindeki ağrısının gözden kaçan bir nedenidir. Bu bölgedeki ağrı genellikle akciğer, akciğer zarı (plevral), […]

DEVAMINI OKU
sirt-nasiri-nedir

Sırt Nasırı (Elastofibroma Dorsi – EFD) Nedir?

Elastofibroma dorsi (EFD) sırt nasırı bağ dokusunun nadir görünen iyi huylu bir tümörüdür. Yavaş büyümeye eğilimlidir ve sıklıkla skapula (Kürek kemiği) alt ucu ile göğüs duvarı arasında yerleşim gösterir. ED tipik olarak scapula alt ucu ile kaburgalar arasında yer alır ve M. latissumus dorsi, M. subscapularis, M. rhomboideus ile M. serratus anterior kasları tarafından çevrelenebilir. […]

DEVAMINI OKU
myasteni-gravis-timektomi

Myasteni (Myastenia Gravis) Hastalığı Ve Timektomi

Myastenia gravis nedir? Myastenia gravis (Myasteni)  nöromüsküler bir hastalıktır, yani kasları ve onları kontrol eden sinirleri etkiler. Vücudun sinirlerin kaslara  bağlandığı bileşke (nöromusküler kavşak) yerindeki asetil kolin reseptörlerine  (AchR) karşı gelişen antikorlar oluşmasına bağlı oluşan  otoimmün  bir bozukluktan kaynaklanır. Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı doğal savunmasıdır. Normalde, bakteri veya diğer yabancı maddeler vücuda girdiğinde, bağışıklık […]

DEVAMINI OKU
akciger-kanseri-nedir-2

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanser cerrahisi bakımından akciğe kanseri, hem erkekler hem de kadınlar arasında kanser nedenli ölümlerin başında gelir. Yapılan çalışmalarda akciğer kanseri insidansının yıllık 1,2 milyon yeni olgu ve 1,1 milyon kansere bağlı ölüm şekli olduğu söylenmektedir. ABD‘de akciğer kanserinden dolayı ölümler meme, prostat ve kolorektal kanser ölümlerinden daha fazladır. Akciğer kanserli hastaların büyük kısmı tedavi ve […]

DEVAMINI OKU
akciger-kanserinin-nedenleri

Akciğer Kanserinin Nedenleri

Tüm akciğer kanseri hastalarının sadece %15’i tanıdan sonra 5 yıl ve daha fazla yaşamaktadır. Kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığı artmasına karşılık erkeklerde azalmaktadır. Yakın zamanlarda yapılan analizlerde sigara içmeyen erkeklerde de artış olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni bilinmemektedir. Akciğer kanseri nedenleri arasında en önemli faktör sigaradır. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %85-90’ından sigara sorumludur. Sigara, akciğer kanseri riskini […]

DEVAMINI OKU
akciger-kanserinin-klinik-bulgulari-1

Akciğer Kanserinin Klinik Bulguları

Akciğer kanseri çok çeşitli klinik belirtiler verebilir ancak en sık görülen belirtiler sıklık sırasına göre: Uzun süren ve karakteri değişen öksürük Kilo kaybı Nefes darlığı Göğüs ağrısı Hemoptizi (Kanlı balgam çıkarma) Kemik ağrısı Ses kısıklığı  Parmak çomaklaşması (clubbing) Ateş, halsizlik, vena cava superior (vcs) obstrüksiyonu(yüz ve boyunda şişlik oluşur), disfaji(yutma güçlüğü’ dür Akciğer Kanseri için […]

DEVAMINI OKU
akcigerin-ve-trakeobronşia-agacin-anatomisi

Akciğerin ve Trakeobronşial Ağacın Anatomisi

Akciğer sağ ve sol akciğer diye iki kısmı vardır. Sağ akciğer biraz daha büyüktür. Çünkü sol akciğer kalple beraber bulunur. Sol akciğer 8 , sağ akciğer 10 segmentten oluşur. Her iki akciğerin en az bir fissürü vardır. Fissürler akciğeri daha küçük olan loblara bölerler. Sol akciğer tek bir fissürle ikiye ayrılır üst ve alt lob […]

DEVAMINI OKU